Reklamácia
Ak máte reklamáciu na kvalitu produktu alebo služby, môžete vyplniť príslušný formulár nižšie. Pozor na správnosť vyplnenia kontaktného polička, nakoľko odpoveď bude zaslaná na zadaný e-mail. Ak nedostanete odpoveď do 1 týždňa, kontaktujte nás e-mailom. info@technonicol.eu
  • Reklamácia výrobkov
  • Reklamácia serisu a služieb zákazníkom
Vaše údaje
Informácia o výrobku
Vyplňte formulár čo najpodrobnejšie. Nezabudnite priložiť doklad o nákupe ako aj ďalšie dokumenty alebo fotografie, ktoré máte k dispozícii. Úplné údaje nám pomôžu presne pochopiť problém.
Vybrať výrobok
Priložte doklad o nákupe
Priložiť doklady o kúpe, fotografie chyby, záručný list.
Vaše údaje
Priložte doklad o nákupe
Priložiť doklady o kúpe, fotografie chyby, záručný list.