Postup pri reklamáciách
Náš Kódex správania bol navrhnutý tak, aby predstavoval základy pre prijímanie vhodných etických rozhodnutí v širokom spektre okolností. Nie je však možné pokryť všetky situácie a odporúčame vám nahlásiť akékoľvek obavy a požiadať o radu, ak si nie ste istí, ako postupovať. V prvom rade by ste sa mali poradiť so svojím manažérom/nadriadeným alebo s niekým z oddelenia ľudských zdrojov. Ak máte stále obavy, ako postupovať v konkrétnej situácii, alebo ak sa domnievate, že došlo k porušeniu zásad, ktoré je potrebné dôverne vyšetriť, mali by ste kontaktovať HOTLINE.
Aké problémy sa oplatí nahlásiť:
Nevhodné použitie firemného majetku
Krádež, podplácanie alebo akýkoľvek iný finančný alebo materiálny stimul alebo podvodná činnosť za účasti zamestnanca firmy
Zneužívanie postavenia, diskriminácia, zastrašovanie alebo obťažovanie alebo porušovanie ľudských práv
Iné etické porušenia alebo porušenia platnej legislatívy alebo firemných noriem, na ktoré sa vzťahuje tento Etický kódex.
Zásady zákazu odvetných opatrení
TECHNONIKOL povzbudzuje zamestnancov, aby sa vyjadrovali a kládli úprimné otázky alebo otázky týkajúce sa týchto zásad. Firma nebude tolerovať žiadnu formu odvetných opatrení voči zamestnancom, ktorí čestne a v dobrej viere podajú sťažnosť alebo vyjadria obavy.
Zanechaním e-mailu automaticky súhlasíte so zásadami spracovania osobných údajov