Udržateľnosť

Naše produkty sú o ochrane ľudí a prostredia, v ktorom žijú a pracujú. Ako globálna spoločnosť však v TN International dbáme aj na ochranu nášho sveta a našej budúcnosti. Všetko, čo vyrábame, je navrhnuté tak, aby sme pomáhali životnému prostrediu, a to minimalizovaním úniku tepla a spotreby energie. Navyše s cieľom ďalšieho zlepšenia neustále vyvíjame nové materiály. Napríklad naše systémy pre zelené strechy majú veľmi pozitívny vplyv na mestské prostredie, pretože pomáhajú čistiť ovzdušie a zároveň zvyšujú energetickú efektivitu.

forest-green.jpg

Investovali sme do toho, aby boli naše výrobné zariadenia po celom svete čo najšetrnejšie k životnému prostrediu, preto boli v štádiu návrhu podrobené štátnemu environmentálnemu hodnoteniu a ich efektivita je denne monitorovaná. Používame techniky čistej produkcie, vyrábame materiály na objednávku, racionalizujeme použitie základných surovín a prírodných zdrojov a minimalizujeme odpad.

Naše továrne sú vybavené najnovšími technológiami s cieľom redukovať spotrebu paliva a maximalizovať druhotné využívanie zdrojov použitých pri výrobe; väčšina vyrábaných materiálov je recyklovateľná. Ich geografická poloha minimalizuje náklady na prepravu, a tak aj dopravné emisie.

Práca spoločnosti TN sa zakladá na neustálom vývoji materiálov, riešení a technológií, ktoré sú bezpečné pre ľudské zdravie a nie sú škodlivé pre životné prostredie. Spoločnosť nielenže investuje do projektov šetrných k životnému prostrediu, ale taktiež úspešne aplikuje princípy udržateľného rozvoja vo výrobných halách.

S cieľom potvrdiť účinnosť tohto prístupu robí spoločnosť TN hodnotenia vplyvu produktov na životné prostredie počas celého životného cyklu, a to v súlade s normami EN 15804 a ISO 14025 podľa požiadaviek EPD (Environmentálne prehlásenie o produkte). Preto boli zozbierané informácie o používaní neobnoviteľných zdrojov, spotrebe energie a vody, druhoch balenia, množstve priemyselného odpadu a taktiež o environmentálnych, kvalitatívnych a operačných vlastnostiach strešných škridlíc, spôsoboch dopravy a likvidácie. Analýza dát EPD mala za cieľ zvýšenie pozornosti výrobcov stavebných materiálov, aby bol zlepšený proces výroby produktov, čo zníži dopad na životné prostredie.

EPD flexibilné bitúmenové vrstvy na tesnenie striech proti vode EPD šindle na šikmé strechy EPD ľahké podkladové vrstvy na tesnenie striech proti vode EPD extrudovaná polystyrénová izolácia Kamenná vlna LEED – technické hodnotenie vyhovenia PIR dosky F/F – emisná trieda M1