Výhody

Sme hrdí na našu históriu a skúsenosti s výrobou strešných materiálov!


S výrobou materiálov na izoláciu proti vode a zvukovú a tepelnú izoláciu máme veľa skúseností a v dnešnej dobe ponúkame najnovšie materiály a technológie, ktoré spájajú komplexnú expertízu a vývoj vo vlastných centrách. Taktiež akceptujeme a dodržiavame tradície tovární, ktoré sa stávajú súčasťou našej spoločnosti. Spoločnosť TECHNONICOL bola založená v roku 1992, ale našimi členmi sú továrne s viac než 100-ročnou minulosťou a skúsenosťami s výrobou strešných materiálov.

advantages-2.jpg Továreň „Dehtochema“, výrobca bitúmenových vodotesných materiálov, sa stal súčasťou našej spoločnosti v roku 2008. Bola založená v roku 1868 v Bělej pod Bezdězom (Česká republika). V priebehu rokov bola továreň niekoľkokrát modernizovaná: objavili sa nové výrobné linky a boli osvojené najnovšie technológie. Výhodná geografická poloha umožňuje továrni poskytovať strešné a vodotesné materiály do všetkých oblastí Českej republiky a Európy.advantages-1.jpg Fabrika „TECHNONICOL – Vyborg“ je našou prvou fabrikou, ktorá začala s výrobou vlastných materiálov spoločnosti už v roku 1994. História výroby strešných a vodotesných materiálov továrne Vyborg však začala už v roku 1918. V tom čase bola založená na bývalom území Fínska JSC „Továreň na výrobu kartónu a strešných krytín Tienhaara“. Jej výhodná poloha na severozápade Ruska blízko Baltského mora umožňuje dodávku produktov po celom svete. Pre vysokú kvalitu výroby, ktorú dokazuje aj množstvo medzinárodných osvedčení, je táto továreň kľúčovou súčasťou korporácie.


advantages-3.jpg Továreň „MIDA LT“ sa stala súčasťou spoločnosti TECHNONICOL Corporation v roku 2001. Továreň bola založená v roku 1960 v meste Gargždai (Litva). Je to jediná fabrika Pobaltia, ktorá vyrába polymér-bitúmenové strešné produkty: strešné šindle rôznych farieb, úprav, hrúbky a geometrických tvarov a tiež membránové krytiny pre rovné strechy. Každoročné investovanie do modernizácie a rozširovanie výrobných prevádzok, zavádzanie novátorských technológií a vylepšovanie spoľahlivých strešných systémov nám robí dobré meno a dáva dôvod byť hrdí na to, že sme schopní splniť požiadavky rozličných stavebných spoločností.

advantages-4.jpg Zhluk výrobných tovární v Razani je považovaný za srdce spoločnosti TECHNONICOL Corporation. Nachádza sa tu 8 moderných tovární spoločnosti, ktoré vyrábajú rôzne druhy produktov: bitúmenové membrány, viacvrstvové a jednovrstvové strešné šindle, PVC membrány, polyuretánovú penu, kamennú vlnu, XPS a PIR. Taktiež sa tu nachádza veľká časť našich centier výskumu a vývoja, aby sme zabezpečili maximálnu synergiu. Naši partneri majú k dispozícii získanie najlepších poznatkov a zručností týkajúcich sa aplikácie materiálov v niekoľkých školiacich centrách.

Všetky továrne TECHNONICOL boli niekoľkokrát modernizované, aby držali tempo s najnovšími trendmi stavebného trhu. Viac než storočie skúseností vo výrobe materiálov a prinášanie inovácií nám umožňuje napredovať a dosahovať úspechy!

Šetrná k životnému prostrediu


Spoločnosť TECHNONICOL je spoločensky a environmentálne zodpovedná. V našich továrniach neinvestujeme iba do faktorov znižujúcich znečistenie, ale tiež do stavebných systémov, ktoré môžu minimalizovať stratu výrobnej energie rámci sektora priemyslu a úžitku a tiež do inovatívnych produktov určených na pomoc našej planéte a na robenie ľudských životov bezpečnejšími a pohodlnejšími. Produkty, ktoré sú šetrné k životnému prostrediu, sú prospešné nie len pre podniky, ale aj pre bežného zákazníka, a to vďaka zníženiu nákladov na výrobu a doprava. Všeobecné požiadavky na výber produktov šetrných k životnému prostrediu sú známe: lokálna výroba, ktorá minimalizuje náklady na dopravu a znečisťovanie ovzdušia; environmentálna bezpečnosť a efektívna výroba, ktorá znižuje výdavky.

eco_1.png

Výroba šetrná k životnému prostrediu

Naša spoločnosť si je vedomá svojej sociálnej zodpovednosti za udržateľné používanie prírodných zdrojov, ktoré je šetrné k životnému prostrediu. Preto každoročne investujeme viac ako jeden milión eur do ochrany životného prostredia. Všetky továrne, ktoré sú súčasťou korporácie, sú v štádiu návrhu podrobené štátnemu environmentálnemu hodnoteniu. Prostredie v našich výrobných miestach je denne monitorované. TECHNONICOL investuje do bezodpadovej výroby, pokročilého vybavenia a technológií, ktoré chránia životné prostredie.

eco_2.png

Inovatívne produkty na pomoc planéte

Pretože nám záleží na budúcnosti našej planéty, vyvinuli sme špeciálne polymér-bitúmenové materiály série TECHNONICOL ENVIRO. Zistili sme, že strecha môže mať veľký vplyv na životné prostredie, môže pomáhať čistiť ovzdušie v mestách a mať pozitívny vplyv na energetickú efektivitu. Séria ENVIRO úspešne a efektívne kombinuje šetrný prístup k životnému prostrediu a technológie s cieľom zlepšiť životný štandard a znížiť prevádzkové náklady budov, v ktorých je materiál použitý. Dokázali sme, že strecha nemusí byť zelená iba farbou.

eco_4.png

Čistá výroba

Základnými konceptmi úspešnej prevádzky v našich výrobných zariadeniach sú: náklady a odpad každého druhu; neustále zlepšovanie a kontrola efektivity v rámci výroby; rozumné využívanie základných surovín a zdrojov, ktoré sú súčasťou výroby; zruční profesionáli a moderné vybavenie zabezpečujú vylúčenie možnosti poškodenia výroby; riešenie problémov s nadmernými nákladmi – všetky materiály sú vyrábané na konkrétnu objednávku.

eco_3.png

Recyklácia

Taktiež si uvedomujeme význam recyklácie: všetky materiály, ktoré sú vyrábané v našich továrniach, a riešenia ponúkané našimi expertmi sú vyvinuté v súlade s princípom bezodpadovosti; naše továrne sú vybavené najnovšími technológiami s cieľom redukovať spotrebu paliva a maximalizovať druhotné využívanie zdrojov použitých pri výrobe; väčšina vyrábaných materiálov je recyklovateľná.

eco_5.png

Zníženie znečistenia v dôsledku prepravy

Naše továrne majú výhodnú polohu, aby sme minimalizovali prevoz materiálov do cieľovej destinácie. Tak znižujeme náklady na dopravu a dopravné emisie.

Šetrite svoje peniaze bez šetrenia na kvalite!


1. Spoľahlivosť a kvalita v konečnom dôsledku šetria peniaze

To, ako dlho vám bude budova slúžiť, je priamo spojené s tým, aké materiály boli použité pri jej stavbe. V snahe ušetriť peniaze kupujúci často uprednostňuje obstaranie najlacnejších materiálov. Po určitom čase však môžu pri použití takýchto materiálov nastať rôzne problémy, ktoré prinesú ďalšie výdavky. Ušetrené peniaze za strechu tak počas daždivého obdobia spôsobia katastrofu. Ušetrené peniaze za vodotesné základy tak povedú k predčasnému rozkladu betónu a pobyt v budove bude pre ľudí nebezpečný. Ukazuje sa, že šetrenie na strešných a vodotesných materiáloch môže priniesť problémy, na riešenie ktorých je potrebná oveľa väčšia investícia. Z dlhodobého hľadiska je teda použitie vysokokvalitných materiálov očividne oveľa výhodnejšie.

2. Široká škála produktov nám umožňuje ponúkať materiál, ktorý práve potrebujete

Je dobre známe, že výber materiálu pre šikmé strechy, by mal byť iný ako výber vodotesného materiálu použitého pri stavbe mosta. Hodnotili sme stovky možností systémových riešení a kombinácií materiálov pre rôzne druhy budov a podmienok, takže teraz vám môžeme ponúknuť ten najlepší materiál, ktorý bude v úplnom súlade s vašimi potrebami, a vy tak nebudete preplácať za nepotrebné vlastnosti.

3. Materiály TECHNONICOL umožňujú zníženie energetických strát

Spoločnosť vyvíja a propaguje materiály a systémy, ktoré minimalizujú energetické straty v priemyselnom sektore a verejných službách. Najnovšie technológie používané pri produktoch TECHNONICOL umožňujú dosahovanie významného zníženia nákladov na údržbu budov. Zavádzame stavebné systémy, ktoré sú zamerané na vytvorenie komplexnej ochrany konštrukcie od základov až po strechu.
Produkty ponúkané spoločnosťou TECHNONICOL Corporation sú celkom kompatibilné a môžu byť použité v navrhovaných systémoch. Vzájomná kompatibilita materiálov je jednou zo základných podmienok dosiahnutia spoľahlivého systému izolácie. Práve preto naši experti vyvinuli niekoľko profesionálnych technických riešení pre rôzne druhy projektov. Tu sa držíme troch hlavných pravidiel: kompatibilita súčasti, odolnosť a rozumná cena. Zaručujeme, že naši klienti dostanú vo fáze návrhu to najlepšie komplexné riešenie a profesionálnu pomoc.

4. Všetko, čo potrebujete, môžete obstarať na jednom mieste

Ponúkame širokú škálu strešných, vodotesných, zvuk absorbujúcich a tepelnoizolačných materiálov: polymér-bitúmenové membrány (APP a SBS), strešné šindle, jednovrstvové syntetické membrány (PVC a TPO), profilované HDPE membrány, tekuté bitúmenové vodotesné produkty (primery a tmely), polyuretánové peny, XPS, kamennú vlnu, sklenú minerálnu vlnu a PIR – všetko, čo je potrebné na komplexnú ochranu akéhokoľvek objektu od základov až po strechu. Všetky izolačné materiály môžete obstarať na jednom mieste, čo vám ušetrí čas aj peniaze.

5. Môžete si obstarať unikátne produkty vyrobené špeciálne pre vás

Naše výrobné kapacity a vybavenie nám umožňujú dodávať materiály pre veľké stavebné projekty a vyvíjať unikátne produkty na základe individuálnych požiadaviek. Spôsobilosť pracovníkov, profesionálne technické konzultácie, vývoj nových materiálov v našich centrách výskumu a vývoja, kvalita produktov a riešení – to všetko umožňuje spoločnosti TECHNONICOL pristupovať ku každému zákazníkovi individuálne a pomáha nám splniť jeho očakávania a potreby.
Ďalším z našich hlavných princípov je vylepšená zákaznícka podpora. Prvenstvo produktov TECHNONICOL na trhu je nielen zásluhou kvality produktov, ktoré vyrábame, ale aj vysokej úrovne technickej podpory.

Garantujeme kvalitu!


Všetky naše produkty ponúkané v rámci Európy a vo svete sú podrobené prísnym kontrolám kvality v súlade s normami EN a ASTM. Veríme, že kľúč k úspešnému pôsobeniu spoločnosti TECHNONICOL spočíva vo vysokej kvalite výskumu a kontroly pred výrobnými procesmi, počas nich aj po ich skončení. Exportujúce továrne spoločnosti TECHNONICOL prešli certifikáciou UNI EN ISO 9001 a UNI EN ISO 14001 a sú v absolútnom súlade so štandardmi kvality, ktoré tieto medzinárodné požiadavky stanovujú. Kvalitu produktov spoločnosti TECHNONICOL dokazuje niekoľko osvedčení a výsledkov testov vydaných viacerými poprednými inštitúciami a vedeckými centrami po svete. Štandardy výrobnej kvality sú súčasťou kultúry našej spoločnosti: zavedené štandardy čistej výroby a princípy „Dao Toyota“.

Spoločnosť TECHNONICOL disponuje 6 centrami výskumu a vývoja, ktoré sa nachádzajú v blízkosti výrobných hál, a množstvom laboratórií, ktoré slúžia na testovanie rôznych typov materiálu. Naši vedci sa sústreďujú na sledovanie výkonnosti stavebných materiálov, prevenciu proti starnutiu, zvyšovanie možností aplikácie rozširovaním rozsahu teploty, pri ktorej je možné pracovať, vývoj doplnkových funkcií, ako je napríklad čistenie ovzdušia, odolnosť proti zarastaniu machom alebo zvýšená energetická efektivita. 

Laboratóriá vo fabrikách pracujú s moderným vybavením, ktoré je používané na skúmanie fyzikálnych a mechanických vlastností materiálov pri rôznych teplotách, určenie štruktúry a zloženia základných surovín a testovanie výdrže materiálov. Jedinečné chromatografické vybavenie sa používa na určovanie zloženia bitúmenu pri výrobe strešných materiálov a na optimálny výber druhu a množstva prídavného modifikátora. 

Sme si 100 % istí tým, čo vyrábame a sme nadšení, že môžeme medzinárodnému stavebnému trhu ponúknuť naše skúsenosti, spoľahlivé riešenia a produkty prvotriednej kvality.