Vývoj a výskum

Naše produkty sú o ochrane ľudí a prostredia, v ktorom žijú a pracujú. Ako globálna spoločnosť však v TN International dbáme aj na ochranu nášho sveta a našej budúcnosti. Všetko, čo vyrábame, je navrhnuté tak, aby sme pomáhali životnému prostrediu, a to minimalizovaním úniku tepla a spotreby energie. Navyše s cieľom ďalšieho zlepšenia neustále vyvíjame nové materiály. Napríklad naše systémy pre zelené strechy majú veľmi pozitívny vplyv na mestské prostredie, pretože pomáhajú čistiť ovzdušie a zároveň zvyšujú energetickú efektivitu. Spoločnosť TN International disponuje 6 centrami výskumu a vývoja, ktoré sa nachádzajú v blízkosti výrobných hál, a množstvom laboratórií, ktoré slúžia na testovanie všetkých typov materiálu. Vedci sa sústreďujú na sledovanie výkonnosti stavebných materiálov, prevenciu proti starnutiu, zvyšovanie možností aplikácie rozširovaním rozsahu teploty, pri ktorej je možné pracovať, vývoj doplnkových funkcií, ako je napríklad čistenie ovzdušia, odolnosť proti zarastaniu machom alebo zvýšená energetická efektivita.

1111.jpg

Hlavné činnosti centier výskumu a vývoja sú:
  • Vytváranie nových strešných, vodotesných a tepelnoizolačných riešení;
  • Výskum: chemické, fyzikálne a ďalšie analýzy, pomoc pri riešení technických problémov;
  • Modernizácia výrobnej technológie; 
  • Zlepšenie spôsobu analýzy základných surovín a konečných produktov, zavádzanie rýchlych metód; 
  • Vzájomná podpora medzi laboratóriami jednotlivých fabrík. Laboratóriá vo fabrikách pracujú s moderným vybavením, ktoré je používané na skúmanie fyzikálnych a mechanických vlastností materiálov pri rôznych teplotách, určenie štruktúry a zloženia základných surovín a testovanie výdrže materiálov.

Jedinečné chromatografické vybavenie sa používa na určovanie zloženia bitúmenu pri výrobe strešných materiálov a na optimálny výber druhu a množstva prídavného modifikátora. Umelá klimatická komora je využívaná na sledovanie procesov starnutia materiálov. To umožňuje už za 2 alebo 3 mesiace predpovedať výkonnosť vodotesných materiálov aj po rokoch využívania strechy. Protipožiarne stavebné materiály a stavebné systémy sú jednou z hlavných priorít spoločnosti TN International. Strešné vodotesné membrány sú v súlade s prísnymi požiadavkami EÚ na protipožiarnu bezpečnosť. Bitúmenové a syntetické membrány sú schopné odolávať plameňom a zodpovedajú triede E. Výkonnosť strešných systémov pri požiari je testovaná a hodnotená a systémy spĺňajú kritéria klasifikácie B.

zavod.jpg

Naše medzinárodné výrobné zariadenia vyrábajú širokú škálu materiálov a technológií a všetky sú v súlade so svetovým štandardom. Taktiež poskytujeme pridanú hodnotu tým, že tieto produkty integrujeme do bežných alebo zákazkových riešení, aby sme chránili plášť akejkoľvek budovy.

Výskum a zavádzanie pokrokových technológií umožňujú spoločnosti TN International prinášať každoročne nové produkty a rôzne produktové varianty v závislosti od potrieb zákazníkov. Továrne získali v spolupráci s centrami výskumu a vývoja mnoho produktových osvedčení vydaných rôznymi prestížnymi inštitúciami po celom svete.