Verejné projekty Warminska Gallery
The warmińska gallery is an iconic place on the map of Olsztyn. Its architecture, referring to the traditional warmian architecture, is so charming and unique that many tourists visiting Olsztyn come to UL.

Area: 6 900 m2

Riešenia

Naše produkty sú o ochrane ľudí a prostredia, v ktorom žijú a pracujú. Ako globálna spoločnosť však v TN International dbáme aj na ochranu nášho sveta a našej budúcnosti.
Všetko, čo vyrábame, je navrhnuté tak, aby sme pomáhali životnému prostrediu, a to minimalizovaním úniku tepla a spotreby energie. Navyše s cieľom ďalšieho zlepšenia neustále vyvíjame nové materiály.