Verejné projekty St. Peter's School
The school skillfully and harmoniously combines historical traditions and heritage with advanced educational achievements, innovative methods and modern equipment. Teachers believe that learning can and should last a lifetime: they motivate their students to constant self-improvement, self-development, instill perseverance and hard work, love of knowledge and learning.

Riešenia

Naše produkty sú o ochrane ľudí a prostredia, v ktorom žijú a pracujú. Ako globálna spoločnosť však v TN International dbáme aj na ochranu nášho sveta a našej budúcnosti.
Všetko, čo vyrábame, je navrhnuté tak, aby sme pomáhali životnému prostrediu, a to minimalizovaním úniku tepla a spotreby energie. Navyše s cieľom ďalšieho zlepšenia neustále vyvíjame nové materiály.